ارباب سایه‌ها؛ بازی Shadow Fight 2 Special Edition به اپ استور آمد

ارباب سایه‌ها ؛ بازی Shadow Fight 2 Special Edition به اپ استور آمد

ویرایشی دیگر از بازی Shadow Fight به اپ استور آمده که محصولی دیگر از سازندگان وکتور است، این بازی Shadow Fight 2 Special Edition نام دارد.

Powered by WPeMatico